Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Ενοποίηση Περιοχών Μετάθεσης


Η ενοποίηση των περιοχών μετάθεσης σε πολλούς νομούς της χώρας προκαλεί
προβλήματα σε πολλούς συναδέλφους. Αυτοί που θα συναντήσουν δυσκολίες είναι
όσοι δεν έχουν οργανική θέση και κυρίως όσοι δεν έχουν πολλά μόρια. Υπάρχει
αυξημένος κίνδυνος διακρίσεων και δυσμενών μεταβολών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να απευθύνονται στο ΔΣ της ΕΛΜΕ.
Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες

https://docs.google.com/file/d/1uyzU1GIQbkB0eKi2QXMAtZv2Qg8o2gH7QbKwatF3o7u81DXqGuTlzvVyqCZD/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια: