Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΛΜΕ


Με αφορμή την κλήση σε κατάθεση σχετικά με την κατάληψη του Μουσικού
Σχολείου Ιλίου του Διευθυντή Σ. Φ. Μαρκόπουλου το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επισημαίνει
και καταγγέλλει τα παρακάτω:


https://docs.google.com/file/d/1JY8lV3YwzmDxWUWumJ9btdegJ_h72J5vmnthCzSYdgCl_QIN2Kr17tKG4Cbl/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια: