Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Σχέδιο ψηφίσματος για την επιστράτευση

Σας στέλνουμε σχέδιο ψηφίσματος για την επιστράτευση προκειμένου να το διακινήσετε σε συλλόγους, σωματεία, νομαρχιακά τμήματα, τοπική αυτοδιοίκηση, ενώσεις γονέων και όπου αλλού κρίνετε.

Για να δείτε το κείμενο καθώς και το ψήφισμα ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
https://docs.google.com/file/d/17WLroDhh-Z1jJXNcqdfch3dOxkV_vomobpFLL8ns8Q6iv1dhSDJDxnfgGO4L/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: