Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

ΟΛΜΕ - Σχετικά με το πρόγραμμα μαθητείας

 Το «πρόγραμμα μαθητείας αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για απόκτηση
επαγγελματικής εμπειρίας» [που υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής και
Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΑΙΠΘΑ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ],
αφορά στην πραγματοποίηση μαθητείας 6 μηνών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, από
απόφοιτους Τεχνικής εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 χρόνων.

Για να δείτε όλο το κείμενο ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
https://docs.google.com/file/d/1Vn2v8dgzRCzHbzSuo2I18tM-wKAeLFKdYkC2t35dIdmbwtXBZb79iRraHrQZ/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: