Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Διακήρυξη ευρωπαϊκών ομοσπονδιών εκπαιδευτικών

Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές ενώσεις της εκπαίδευσης καταδικάζουν τις δραστικές περικοπές στον τομέα της εκπαίδευσης που επιβλήθηκαν από την Τρόικα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ΔΝΤ) στις χώρες που υπόκεινται στο πλαίσιο των προγραμμάτων προσαρμογής. Με την αιτιολογία της επιβολής της δημοσιονομικής πειθαρχίας για την καταπολέμηση της «κρίσης χρέους» του δημόσιου προϋπολογισμού, αυτές οι περικοπές οδηγούν σε μια μείωση του ποσοστού των συνολικών δημόσιων δαπανών που διατίθενται στην εκπαίδευση σε απαράδεκτα επίπεδα. Για παράδειγμα, το 2012, η επένδυση στην εκπαίδευση μειώθηκε σε 3.9% του ΑΕγχΠ στην Πορτογαλία, και σε 2.69% στην Ελλάδα, όπου αναμένεται να φθάσει το 2.23% έως το 2015. Οι Ελληνικές συνδικαλιστικές ενώσεις δικαιολογημένα ασκούν κριτική σε
αυτό ως παράδειγμα του «φτηνού σχολείου».
Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
https://docs.google.com/file/d/151yGvq1YlS9_SS0FhlgbOtzQSQjPTrzPM8NzzSfBZQNWPxfgtLeWH6Fbmpf4/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια: