Τρίτη 20 Μαρτίου 2012

Καταστατικό ΕΛΜΕ

Για να δείτε το υφιστάμενο καταστατικό πατήστε https://docs.google.com/file/d/15CRbxOXWaTNkovJutfLzDgWkh-jcuWmgWAE34EBFVOM_8RiU3YeCw_HTdvRq/edit

Τροποποίηση καταστατικού ΕΛΜΕ Αρκαδίας


Προτάσεις παρατάξεων για τροποποίηση καταστατικού

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012

Καταγγελία

Ο.Λ.Μ.Ε.               
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338           
www.olme.gr                   
e-mail: olme@otenet.gr                                                                                             Αθήνα, 26/1/12

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ 30η  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
(Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απαράδεκτη ενέργεια να καλούν τους συναδέλφους για αναπλήρωση μαθημάτων τη Δευτέρα 30/1, μέρα της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών. Η συγκεκριμένη μέρα είναι αργία για τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί παράνομα καλούνται για εργασία, όπως δείχνει το ΠΔ 104/79 στο άρθρο 2:
3. Ημέραι αργίας των Γυμνασίων και Λυκείων ορίζονται :
α) Άπασαι αι Κυριακαί,
β) αι θρησκευτικαί εορταί των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος,
γ) αι εθνικαί επέτειοι της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου,
δ) η Καθαρά Δευτέρα,
ε) η 1η Μαΐου και
στ) η κατά τας κειμένας διατάξεις ημέρα αργίας διά την έδραν εκάστου σχολείου λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής εορτής.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το Π.Δ. 201/1998, που αναφέρεται στο άρθρο 4 σε εκκλησιασμό στις 30/1 και παρουσία του διδακτικού προσωπικού σε εκδηλώσεις, αφορά μόνο την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
1. Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δεν λειτουργούν: …
 Την 30ή Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Την ημέρα αυτή γίνεται εκκλησιασμός και πραγματοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις, στις οποίες παίρνει μέρος όλο το διδακτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή οι εκδηλώσεις γίνονται την προηγούμενη Παρασκευή τις δύο πρώτες ώρες και το θέμα του εκκλησιασμού ρυθμίζεται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους του ιερού ναού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13, του παρόντος Π.Δ.

Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με μια προσπάθεια υπονόμευσης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, όπως συμβαίνει εξάλλου με όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Είναι τέτοια η αυθαιρεσία που δεν τηρείται καν η νομοθεσία που αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Τονίζουμε ότι είναι μια διαδικασία παράνομη, αλλά και παιδαγωγικά άγονη. Δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι εξαιτίας της καθυστέρησης της αποστολής των βιβλίων, πολλά σχολεία προχώρησαν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Για αυτό το λόγο και προτείναμε να παραταθούν τα μαθήματα κατά μία βδομάδα το Μάιο. Από τις ανακοινώσεις του υπουργείου φαίνεται πως μάλλον θα υιοθετηθεί η πρόταση.

Η περιττή λοιπόν συζήτηση για αναπλήρωση ωρών ουσιαστικά δεν είναι παρά μια εκδικητική ενέργεια σε βάρος της εκπαιδευτικής κοινότητας που αγωνιά και αγωνίζεται για θέματα τόσο σημαντικά όπως τα βιβλία και οι άλλες αντιεκπαιδευτικές ενέργειες του υπουργείου (συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολείων, διακοπές μεταφορά μαθητών κ.ά). Είναι επίσης και ένα κακό σημάδι για όσα ετοιμάζονται με την αξιολόγηση που μετράει την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών με την υπακοή, μεταξύ άλλων, στις εντολές των προϊσταμένων υπό την απειλή μισθολογικής-βαθμολογικής καθήλωσης, αλλά και απόλυσης με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις υπουργών.

Καλούμε τους καθηγητές των σχολείων που τους δίνουν την παράνομη εντολή να εργαστούν τη Δευτέρα 30/1 που είναι μέρα αργίας να απέχουν από τα μαθήματα. Η αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς της παραβίασης των εργασιακών τους δικαιωμάτων ανοίγει προοπτικές άρνησης από την κυβέρνηση των πιο βασικών κατακτήσεων των εργαζομένων.

Όχι στη δόλια υπονόμευση δικαιωμάτων και κατακτήσεων.